Het Koningshuis

Het Koningshuis is actief op het gebied van begeleiding en coaching ten aanzien van het persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura (zin). Tevens richt Het Koningshuis zich op de private markt door als vertrouwenspersoon in een vroegtijdig stadium eventueel werkuitval van personeel te voorkomen.

In samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen maakt Het Koningshuis plannen voor het opzetten van een eigen groep. Het betreft een intensief, intern traject van anderhalf jaar voor jongeren van achttien jaar met het oog op dagbesteding en werkgelegenheid. Met als uiteindelijk doel zelfredzaamheid op het gebied van wonen en werk.

Werk- en leertrajecten door Het Koningshuis voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische en/of verstandelijke beperking. Een veilige en rustige omgeving creëren met persoonlijke begeleiding bij het wonen, werken en leren. Cliënten krijgen begeleiding en worden voorbereid op zelfstandig wonen, leren van een vak en functioneren in een arbeidsrelatie om op termijn zelfstandig in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien.