Werken

Voor het vinden van een passende baan werkt het Koningshuis samen met WIZ Re-integratie & Coaching. Door onze samenwerking en ervaring op het gebied van personeel & organisatie, re- integratie, jobcoaching en werving & selectie, kunnen wij voor veel opdrachtgevers een bijzondere rol van betekenis spelen. Wij zetten ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder ondersteunen wij zieke werknemers in het eerste en tweede ziektejaar als ook bijstandsgerechtigden in het verkrijgen én behouden van hun werk.

Ook ondersteunen wij werkgevers bij diverse personeelsproblematieken. Wij weten wat er speelt, komen met verbetervoorstellen gevolgd door actie.

Ook voor jongeren met een Wajong uitkering en jongeren in de bijstand zorgen wij voor begeleiding. Begeleiding op maat in de ruimste zin van het woord. Zo wordt er niet alleen gekeken naar werk, maar wordt er ook naar de privésituatie gekeken. Is alles in orde op het gebied van financiën en administratie? Hoe is de thuissituatie? Is er begeleiding en ondersteuning nodig op het gebied van zorg?

Wanneer we hier een duidelijk beeld van hebben zal ook de weg naar werk samen worden ingezet.