Gezin

Gezinnen hebben het niet altijd even makkelijk. Het zit wel eens flink tegen in het leven. En dan kunnen problemen te groot of te veel worden. Je krijgt ineens met allerlei instanties te maken. Hulpverleners lopen in en uit. Je ziet na een tijdje geen kans meer om eruit te komen of er is helemaal geen hulp! In zulke gevallen is het nodig dat iemand je de weg helpt vinden. En zo iemand bestaat: de gezinscoach.

Coaches kennen we vanuit de sport. Ze geven aanwijzingen, leggen systemen uit, zeggen soms heel duidelijk hoe het moet, zorgen voor teamgeest, enzovoort. Coaches hoor je wel eens over hun sporters zeggen: “Wij gaan uit van onze eigen kracht.”

En dat is precies wat een gezinscoach ook allemaal doet. Hij zet de lijnen uit voor goede zorg en hulp. Maar steeds gaat hij daarbij uit van wat het gezin zelf weet op te brengen en hoe het gezin tegen de dingen aankijkt. Samen maken ze een plan hoe de problemen moeten worden aangepakt: Wat de gezinsleden doen, welke hulpverlener wat doet en wie erbij kan helpen – familie, vrienden, buren….De bedoeling is dat de eigen kracht van het gezin zo toeneemt, dat men leert zaken weer te overzien en problemen zelf één voor één op te lossen.

De gezinscoach werkt zes maanden in en met een gezin. Soms kan dat met twee keer drie maanden worden verlengd.

Een aanvraag voor een gezinscoach kan worden gedaan door hulpverleners die al bij een gezin betrokken zijn, of vanuit een buurtnetwerk jeugdhulpverlening. Maar ook door gezinnen zelf.