Persoonlijk

De professionele relatie tussen Het Koningshuis en cliënt is gericht op het actief helpen van de cliënt. Praktische strategieën worden aangewend om samen met de cliënt gestelde doelen te bereiken en algemene vaardigheden te ontwikkelen om effectiever bezig te zijn in het dagelijks leven. Coaching is per persoon verschillend, gericht op de specifieke behoeften van de cliënt, en kan veel gebieden van zijn/haar leven betreffen: werk, studie, relatie en gezinsleven, het reguleren van stress, sociale en ontspanningsbehoeften, zelfontplooiing enz. Kort gezegd: Het Koningshuis is praktisch, gestructureerd, richtinggevend,stimulerend en betrokken.

 

 

 

 

 

 

Concreet

In een betrokken samenwerkingsrelatie met de cliënt die ruimte laat voor de visie dat alle aspecten van de persoon belangrijk zijn, worden een begeleidingsplan en doelen samen vastgesteld.  De coach helpt praktisch door het geven van voorlichting en informatie (psycho-educatie) over de stoornis en het leren leven met een beperking.

Agendabeheer, takenlijsten, schema’s en  personal organizing-trucs worden gebruikt of geadviseerd en zo doende gaan we concreet aan het werk.

Samen met de cliënt worden er afspraken gemaakt voor de volgende keer. Een coach kan je trainen op het scheppen van en gebruik maken van structuur in je omgeving. De coach is op de hoogte van en helpt ook bij het gebruik maken van hulpbronnen, zoals beleid of wetgeving die in het voordeel van cliënt kan werken (bijvoorbeeld waar het gaat om opleidingsinstanties, uitkeringen e.d.). Verder maakt de coach bij voorkeur kennis met andere hulpverleners, als die er zijn, om de hulp duidelijk af te  stemmen.

Hierbij valt te denken aan:

 • het huishouden op orde krijgen en houden
 • studie-, dag/weekplanning maken
 • hulp bij het georganiseerd inrichten van het huis
 • adviezen voor een georganiseerd leven
 • financiën op orde krijgen en houden
 • hulp/advies bij opvoedingsvragen (zie gezinscoaching)
Voor wie?
 • (Jong-)volwassenen met o.a. AD(H)D/PDD-NOS of een soortgelijke beperking waardoor het plannen, structureren, organiseren van praktische zaken en bezigheden moeilijker is dan voor anderen.
 • Life coaching voor mensen die vooruit willen in hun leven en barriëres die hen tegenhouden willen afbreken door kritisch naar zichzelf en hun eigen denkpatroon te kijken.
 • Voor volwassenen met begeleidingsvragen op meerdere levensgebieden, waaronder het combineren van studie en privé.
 • Voor kinderen/jongeren die problemen ervaren op het sociaal gebied, huiswerk, contacten leggen en behouden.
 • Voor ouders/gezinnen die problemen ervaren bij de opvoeding van hun kind, al dan niet veroorzaakt door (aangeboren) beperkingen (zie gezinscoaching).

Iets voor u?

Misschien herkent u zichzelf in een van de volgende situaties:

 • Ik ben mijn huidige werk beu en wat nu? Ik wil iets anders maar weet niet wat!
 • Ik heb het idee dat ik bepaalde communicatieve vaardigheden mis. Ik wil daar iets aan doen!
 • Ik wil mezelf beter leren kennen. Ik wil begrijpen waarom ik bepaalde dingen doe zoals ik ze doe. Ik vind dat ook wel eng.
 • De samenwerking met anderen loopt niet lekker.
 • Ik zit midden in een veranderingsproces, maar ik zie de voordelen (nog) niet.
 • Ik wil leren genieten.
 • Ik heb moeite mezelf te motiveren, actie te ondernemen.

Zo ja, dan is coaching wellicht iets voor u. Coaching is altijd vrijwillig, maar nooit vrijblijvend. Uitgangspunt is altijd de (persoonlijke) situatie van dit moment en voorop staat hoe het verder moet