Partners

Partner waarmee wij samenwerken:

Zorg en Co www.zorgenco.nl
Koraalgroep Gastenhof Urmond  www.koraalgroep.nl
WIZ re-intergratie www.wizlimburg.nl
Gemeente Sittard/Geleen www.sittard-geleen.nl
Stichting MEE www.mee.nl
BJZ Limburg www.bjzlimburg.nl
UWV www.uwv.nl
Hulp@home www.hulpathome.nl
Stichting mensen met mogelijkheden www.mensenmetmogelijkheden.nl
Groot Limburg www.grootlimburg.nl