PGB

PGB Zorg en begeleiding biedt individuele begeleiding in de thuissituatie aan kinderen, ouders en overige gezinsleden.
Onze begeleiding richt zich vooral op de wensen van de zorgvrager waarbij participatie, zelfredzaamheid en vooral eigen kracht centraal staan zodat zij zeggenschap houden over hun eigen leven.

PGB biedt gespecialiseerde begeleiding aan volwassenen met psychische problemen, een verstandelijke en/of psychiatrische beperking  o.a. autisme, adhd, borderline, depressie, hechtingsstoornis, angsten, rouwverwerking en licht verstandelijke beperkingen.