ZIN of een PGB

Zorg In Natura (ZIN).

Als u kiest voor ZIN dan ontvangt  u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of  een aanbieder waarmee uw zorgkantoor of uw gemeente een contract heeft afgesloten. Voorbeelden zijn een instelling voor thuiszorg, een centrum voor dagopvang of een leverancier van revalidatiehulpmiddelen; soms kunt u uw voorkeur voor een bepaalde instelling kenbaar maken, maar lang niet altijd.

Persoon Gebonden Budget (PGB)

Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding, hulp en voorzieningen kunt “inkopen”. U bepaalt dan zelf welke zorgverleners, begeleiders of  organisaties u wilt inzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor de financiële administratie en de verantwoording van uw budget naar het Zorgkantoor toe.

Een combinatie van een PGB  en ZIN

Het is ook mogelijk gebruik te maken van ZIN en een PGB. U kunt namelijk per zorgfunctie kiezen of u voor de hulp een PGB of ZIN wilt. Daardoor kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen de verpleegkundige zorg als ZIN te laten uitvoeren door een instelling voor thuiszorg en een PGB aan te vragen voor persoonlijke verzorging.

ZIN omzetten in een PGB.

Krijgt u op moment zorg van een instelling of organisatie maar u wilt zelf uw zorg inkopen, dan kunnen wij voor u uw ZIN geheel of gedeeltelijk laten omzetten naar een PGB. Wij ondersteunen u bij de administratieve taken van het PGB en de verantwoording naar het Zorgkantoor.  Uw wensen staan daarbij centraal.

Zorg en vakantie

Wat veel mensen niet weten is dat als zij een indicatie hebben voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging zij recht hebben om deze indicatie ook op het vakantieadres te doen gelden. Dit betekend dat u ook op uw vakantieadres recht heeft op zorg, dit geldt zowel voor ZIN als een Persoon Gebonden Budget. Heeft u een handicapt of zware zorg nodig ook dan kunt u op vakantie want u kunt uw hulpmiddelen meenemen of kunnen deze op uw vakantieadres worden geregeld via uitleen hulpmiddelen.